Oktivasari & Andri Budhi Utomo, Prihatin, Indonesia